BMW Group waardeert ten zeerste jouw interesse om bij ons te werken. Door het invullen van een inlichtingenfiche naar aanleiding van een welbepaalde vacature, bezorg je ons jouw persoonlijke gegevens. We zijn er ons van bewust dat dit vertrouwen vereist en het is ons doel als premium bedrijf om deze hoge verwachtingen in te lossen. Met deze disclaimer, willen we jou uitleggen hoe jouw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt.

Alle persoonlijke gegevens, inclusief alle data in attachments die je oplaadt in de rekruteringsdatabase (hierna “data”) worden verzameld, bijgehouden, verwerkt en gebruikt door BMW AG en de verantwoordelijke BMW Group entititeit waarvoor je exclusief jouw kandidatuur stelt. Jouw data worden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verwerkt voor de behandeling van jouw kandidatuur, met name voor rekrutering, personeelsbezetting en aanwervingsdoeleinden.

Je wordt enkel gevraagd om specifieke gevoelige data aan te leveren wanneer dit voorzien is door de Belgische wetgeving.

Data privacy toestemming statement

Om het sollicitatieproces verder te zetten, dien je jouw goedkeuring te geven voor de volgende bepalingen:

  1. Je gaat akkoord met de overdracht van jouw data binnen de BMW Group entiteit waarvoor je jouw kandidatuur stelt, aan de gewezen persoon verantwoordelijk voor de behandeling van de vacature.

  2. Je gaat ermee akkoord dat jouw kandidatuur en alle bijkomende bezorgde informatie opgenomen zal worden in de cv database van de BMW Group entititeit waarvoor je solliciteert. Deze zal enkel gebruikt worden voor de beoordeling van jouw vaardigheden en interesses naar aanleiding van openstaande posities.

  3. Je gaat akkoord met de opslag van jouw data in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Jouw data wordt maximaal 24 maanden in de rekruteringsdatabase bijgehouden.

Gedetailleerde privacy statement

1. Toegang data

Enkel de daartoe aangewezen personen die vacatures behandelen, hebben toegang tot jouw opgeslagen data.

2. Nauwkeurigheid data

Je bent verantwoordelijk dat de data die je aanbiedt, waarachtig, correct, up-to-date en ondubbelzinnig is. Je hebt toegang tot jouw eigen data en bent in de mogelijkheid deze te updaten en te corrigeren waar nodig.

3. Dataretentie

Je kan jouw data te allen tijde inkijken, ook om mogelijke incorrecte data te corrigeren.

Wens je jouw data te verwijderen, kan dit door een mail te verzenden aan de hand van jouw ontvangen login. Beslis je jouw data niet te verwijderen, zal deze voor maximaal 24 maanden worden bijgehouden.